11 11 11 avatar

11 11 11

HASSELT

A propos

11.11.11 is de Vlaamse koepel voor de Noord-zuid beweging. Samen met 60 partners en 20000 vrijwilligers zetten wij ons elke dag in om onrecht de wereld uit te helpen. We ijveren voor een structurele aanpak van armoede en ontwikkeling. Elk jaar gaan onze vrijwilligers in de maand november op pad om geld in te zamelen voor 11.11.11. Met deze opbrengsten ondersteunen we onze partners in Peru, Burundi, Congo en de Filipijnen. Verder werken we rond sensibilisering in Vlaanderen en maken we onze politici bewust van het belang van een goed beleid rond ontwikkelingssamenwerking.

Des thèmes

 • Financieel Finances
 • Armoede Précarité
 • Internationaal International

Mon établissement

Kempische Kaai 11 - HASSELT 3500

Collaborateurs

Claudia Bettens
Bewegingswerker Limburg

Cliquez pour afficher

Claudia Bettens
Vrijwilligerscoach

Cliquez pour afficher

Dernières annonces publiées

Evenementvrijwilliger

NL

Sans préference

3500 HASSELT

 • Communicatie

   Communication

 • Organiseren

   Organisation

Vrijwilliger sponsoring 11.trail Hasselt

NL

Projet sur une période déterminée

3500 HASSELT

 • Financieel

   Finances

 • Organiseren

   Organisation

 • Sport en Spel

   Sports et jeux

Organisator 11.trail Hasselt

NL

Ponctuel

3500 HASSELT

 • Communicatie

   Communication

 • Organiseren

   Organisation

 • Sport en Spel

   Sports et jeux

Vrijwilligerscoördinator 11.trail Hasselt

NL

Projet sur une période déterminée

3500 HASSELT

 • Begeleiding

   Aide à la personne

 • Communicatie

   Communication

 • Sport en Spel

   Sports et jeux

Vrijwilliger communicatie 11.trail Hasselt

NL

Projet sur une période déterminée

3500 HASSELT

 • Communicatie

   Communication

 • Organiseren

   Organisation

 • Sport en Spel

   Sports et jeux

Cookies

Ce site utilise des cookies qui stockent vos préférences afin de faciliter la navigation. En savoir plus politique des cookies .