cpz avatar

cpz

Schaarbeek

About us

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werk aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod. Concreet willen we: - Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg - Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren - Expertise verzamelen en delen met de samenleving In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van de werking.

Themes

 • Gezondheid Health
 • Hulpverlening Assistance
 • Jongeren Young people
 • Senioren Seniors

My location

Paviljoenstraat 3 - Schaarbeek 1030

Co-workers

Last added vacancies

Beantwoorder Zelfmoordlijn - thuiswerk

NL

Fixed or recurring engagement

9255 BUGGENHOUT

 • Begeleiding

   Accompaniment

 • Gezondheid

   Health

 • Hulpverlening

   Assistance