Logo vzw De Lift

vzw De Lift

  • Diest

Alle vacatures

school De Lift

Citadel, 3290 Diest

School De Lift zoekt vrijwilligers om voor: - Lesondersteuning - Voor- en naschoolse opvang - Leerlingenvervoer - Zorg voor de infrastructuur De inhoud van de taken kan in onderling overleg vorm krijgen. We verwachten van de vrijwilligers geen lesvoorbereidingen, wel voeling met de doelgroep (jongeren met ASS).

De Lift is een school voor secundair onderwijs voor jongeren met een autismespectrumstoornis. De Lift biedt een gespecialiseerde informatica-opleiding aan, op maat van de individuele leerling, met een focus op de arbeidsmarkt. De Lift focust op de kwaliteiten van de leerlingen, en biedt aangepaste lesmethodes en geïndividualiseerde lesinhoud. In de zomer start De Lift voor het eerst met een vakantiewerking die ook open staan voor jongeren die geen les volgen bij De Lift. Wij schakelen vrijwilligers in voor ondersteuning tijdens de lessen, de voor- en naschoolse opvang, de vakantiewerking, de zorg voor de infrastructuur, het leerlingenvervoer,... De taken kunnen in onderling overleg bepaald worden. We maken gebruik van een kleine vergoeding (uren + km's) voor de vrijwilligers.

Thema's

Begeleiding

Begeleiding

Educatie

Educatie

Sport en Spel

Sport en Spel

Handicap

Handicap

Jongeren

Jongeren

Mijn vestiging

vzw De Lift

Citadel , 3290 Diest

Medewerkers

Annemie Willekens

Coördinator

Klik om te tonen 0494482125