Logo Wereld-Delen

Wereld-Delen

  • Broechem

Alle vacatures

Vrijwilligerscoach

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Vrijwilligers hebben ook nood aan ondersteuning en begeleiding. Zelf ben je ook vrijwilliger maar tracht je samen met collega's wegen te vinden om andere vrijwilligers te helpen met hun taken al naargelang hun werkopdracht. Zo kan te taalwerkers ondersteunen, of zoek je mee om de materiële hulp uit te bouwen, of ben je een aanspreekpersoon in een ontmoetingswerking.

Medewerker IT en sociale media

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Je zorgt er niet alleen voor om in onze organisatie de pc's goed te laten draaien, je hebt een boon voor promo online en het verzorgen van onze website. Je helpt ons om een samenwerkend systeem van pc's op te bouwen. Je neemt daartoe de tijd om onze werking te leren kennen en je kan mits een wekelijkse overleg aan de slag, eventueel deels van thuis uit.

Begeleider Nieuwkomers

2500 Lier

Je bent onthaalvrijwilliger voor nieuwkomers in Lier (en omgeving). Je maakt hen wegwijs in hun allereerste stappen in de lokale omgeving. Je bent bereid hen bij te staan bij allerlei directe noden.

Taalondersteuning Duffel

2570 Duffel

In Duffel heeft een aantal anderstalige kinderen van de lagere school extra taalondersteuning nodig. Gedurende een halve dag per week (tijdens de schooluren) werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid. Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuner Bouwel

2288 Bouwel

In Bouwel heeft een Afrikaanse jongen van het 3e leerjaar extra taalondersteuning nodig. Gedurende een uurtje per week (tijdens de schooluren) bouw je een vertrouwensband op en werk je met hem aan taalvaardigheid. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuners Lier

2500 Lier

In Lier heeft een aantal anderstalige kinderen van de basissschool extra taalondersteuning nodig.Gedurende een halve dag per week (tijdens de schooluren) werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid. Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met der school.

Taalondersteuner Vorselaar

2290 Vorselaar

In Vorselaar heeft een aantal anderstalige kinderen van de basisschool extra taalondersteuning nodig. Gedurende een halve dag per week werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalcoach Vrouwenpraatgroep

2500 Lier

Anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren komen één keer per week samen met vrijwillige taalcoaches om Nederlands te oefenen. Daarbij wordt in kleine groepjes gepraat over alledaagse onderwerpen. De praatgroep komt elke donderdag van 9.30u. tot 11u. samen in het sociaal restaurant “Kome Nete” in Lier.

Taalondersteuner Grobbendonk

2280 Grobbendonk

In Grobbendonk heeft een aantal anderstalige kinderen (kleuters en lagere school) extra taalondersteuning nodig. Gedurende een halve dag per week werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuner Turnhout

2300 Turnhout

Je werkt graag met kinderen en wil anderstalige kinderen op een speelse manier helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal. Enthousiasme en creativiteit zijn belangrijk. Een pedagogische opleiding is niet vereist: een regionale contactpersoon helpt je op weg en ondersteunt jou.

Taalcoach praatgroep Broechem

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Anderstalige nieuwkomers die Nederlands leren komen één keer per week samen met vrijwillige taalcoaches om Nederlands te oefenen. Daarbij wordt in kleine groepjes gepraat over alledaagse onderwerpen. Deze praatgroep komt elke maandag van 19u. tot 20.30u. samen in het ontmoetingscentrum “Het Klooster” in Broechem.

Klusser allerhande

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Allerhande klussen in ons ontmoetingshuis en ons magazijn kan je doen, van schilderen, kleine herstellingen, wat onderhoud buitenhuis enz... naar hartelust.

Taalondersteuner Berchem

2600 Berchem

Een aantal anderstalige leerlingen uit het secundair onderwijs in Berchem kunnen extra taal ondersteuning gebruiken. Gedurende enkele uren per week bouw je een vertrouwensband op en werk je met deze jongeren aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuner Edegem

2650 EDEGEM

In Edegem heeft een aantal anderstalige kinderen van de lagere school) extra taalondersteuning nodig. Gedurende twee halve dagen per week werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuner Olen

2250 OLEN

In Olen heeft een aantal anderstalige kinderen van de lagere school extra taalondersteuning nodig.Gedurende een halve dag per week werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Taalondersteuner Nijlen

2560 Bevel

In Nijlen heeft een aantal anderstalige kinderen van de lagere school) extra taalondersteuning nodig. Gedurende een halve dag per week werk je met kleine groepjes aan taalvaardigheid (tijdens de schooluren). Je bouwt een vertrouwensband op met de kinderen. Je werkt samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. Dag en uur spreken we samen af met de school.

Huistaakbegeleider Lier

2500 Koningshooikt

Je legt je toe op het begeleiden van schooltaken: de taalproblemen die zich daarbij stellen, de behoefte aan zelfstandig werken en de communicatie met de ouders. Je werkt hiervoor samen met de school maar je gaat op jouw eigen creatieve wijze aan de slag. De begeleiding gebeurt aansluitend op de schooluren; dag en uur spreken we samen af met de school.

Dynamische vrijwilligersorganisatie die kansarmoede bestrijdt via materiële hulp, taalwerking, begeleidingswerk, onthaal en ontmoeting en internationale samenwerking. Vrijwilligers ontwikkelden op deze domeinen zeer verschillende projecten en bouwen deze nog steeds verder uit. De hoofdzetel ligt in Ranst maar we zijn, naargelang de deelwerkingen, actief lokaal of in en verder dan de provincie Antwerpen. We werken dan ook samen met diverse diensten, overheden, scholen, organisaties. We werken aanvullend en trachten vernieuwend te zijn. Bijna 200 vrijwilligers vinden hun gading via vast vrijwilligers werk of een occasionele hulp. Men zet zijn capaciteiten naar best vermogen in...

Thema's

Administratie

Administratie

Handig

Handig

Begeleiding

Begeleiding

Communicatie

Communicatie

Organiseren

Organiseren

Armoede

Armoede

Educatie

Educatie

Internationaal

Internationaal

Mensenrechten

Mensenrechten

Kinderen

Kinderen

Multicultureel

Multicultureel

Vluchtelingen

Vluchtelingen

Mijn vestiging

Wereld-Delen

Nierlenderstraat 16, 2520 Broechem

Medewerkers

Nollet Chris

Algemeen coördinator

Klik om te tonen 0498757504

Johan Segers

Coördinator taalwerking

Klik om te tonen 0475384876