Logo Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

  • Gent

Alle vacatures

Begeleider bezoekersruimte

Beekstraat 33, 9031 Drongen

Wij zoeken in de bezoekersruimte van Eeklo een vrijwilliger vanaf de zomer, maar er kan al vroeger gestart worden in de bezoekersruimte van Drongen om ervaring op te doen. In de bezoekersruimte komen ouders en/of grootouders hun kinderen of kleinkinderen bezoeken die in een pleeggezin verblijven. Het is de bedoeling om deze bezoeken te begeleiden zodat deze vlot kunnen verlopen.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert een gepaste gezinssituatie voor wie niet (meer) thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Zo wordt, vanuit een pluralistische visie, een bijdrage geleverd aan een solidaire samenleving. Bij pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de zorg en/of de opvoeding over voor iemand uit een ander gezin. Dit kan een minderjarige (pleegkind/pleegjongere), of een volwassene met een beperking of met een psychisch probleem (pleeggast) zijn.

Thema's

  • Begeleiding Begeleiding
  • Hulpverlening Hulpverlening
  • Jongeren Jongeren
  • Kinderen Kinderen

Mijn vestiging

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Stapelplein 28, 9000 Gent

Medewerkers

Dorine Desmet

Coördinator bezoekersruimte

Klik om te tonen 0490424619