Logo Natuurpunt Antwerpen Stad

Natuurpunt Antwerpen Stad

  • Antwerpen

Alle vacatures

Beleidsmedewerker

2000 Antwerpen

• Opvolgen welke ingrepen de stad plant. • Samen met de verantwoordelijke van het werkveld beleid nadenken over hoe het aspect ecologie kan ingebracht worden in de plannen. • Nota’s schrijven, voorstellen en adviezen formuleren, inwerken in lopende dossiers en deze mee opvolgen.

Organisator

2000 Antwerpen

We organiseren verschillende activiteiten zoals wandelingen, geveltuinacties, evenementen rond een bepaald onderwerp (vleermuizen, duisternis, water, ....) maar die je ook zelf kan kiezen. Je creativiteit mag je hier gerust gebruiken om nieuwe initiatieven op te zetten of om aan bestaande initiatieven mee te werken.

Allroundmedewerker

2000 Antwerpen

We organiseren verschillende activiteiten waarbij we mensen nodig hebben die de logistiek ondersteunen. Dit kan zowel bij de voorbereiding zijn als op het moment zelf. Een greep uit de taken: materiaal aanhalen, tenten opzetten, achter de toog staan, flyers uitdelen, gaan bussen, opruimen, nestkasten ineentimmeren, ..... We werken steeds op verplaatsing en zijn blij met iedere helpende hand!

Natuurbeheerder

Posthofbrug, 2600 Berchem

Tijdens de winter wordt er wekelijks op zondagmorgen vanaf 9.30 uur gewerkt in het Natuurgebied de Wolvenberg zodat het gebied ten volle tot zijn recht komt. Gedurende de zomer (vanaf 25/4/2018) wordt er gewerkt op woensdagavond vanaf 19 uur. Je leert alvast welk onderhoud noodzakelijk is om planten volledig tot zijn recht te komen en om de biodiversiteit van het gebied te garanderen.

Gidsen of educatieve medewerkers

p/a Riemstraat 29, 2000 ANTWERPEN

We hebben een aanbod aan wandelingen binnen de stad die we verder willen uitbouwen. We zoeken gidsen die deze wandelingen willen verzorgen voor aanvragen die via groepen binnen komen. Binnen onze kinderwerking zoeken we gidsen en educatieve helpers voor het begeleiden van verschillende wandelingen, excursies en activiteiten die scholen aanvragen.

Publiceren van nieuwsbrief

2000 ANTWERPEN

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief voor onze leden met interessante weetjes en een herinnering voor activiteiten die we organiseren. Door een uitnodigende tekst te schrijven, met foto's te voorzien (via beeldbank) wekken we de interesse op van onze leden en betrekken hun bij onze werking. Het technische aspect van opmaak en verzending gebeurt door de nieuwsbriefwebmaster.

Videograaf Natuurpunt Stad TV

p/a Begijnenverst 68, 2000 ANTWERPEN

Als videograaf ga je filmpjes maken en livestreamen op de sociale media. We willen immers mee gaan met onze tijd en meer “in beeld komen” en live te volgen zijn met onze activiteiten. Dit doen we onder de naam Natuur.stad TV en we verspreiden onze beelden via diverse kanalen zoals onder andere You Tube, Facebook, ….

Administratieve medewerker educatie

p/a Riemstraat 29, 2000 ANTWERPEN

Je verzorgt de administratie rond de organisatie van een educatieve activiteiten: aanvragen indienen, op zoek gaan naar lesgever, zaal voorzien, aankondiging schrijven, inschrijving en aanwezigheid noteren, een jaarprogramma opstellen, excursies begeleiden, …. Optioneel, indien je over een specifiek onderwerp voldoende kennis hebt, kan je zelf als lesgever een specifieke vorming geven.

Administratieve medewerker aanvragen

p/a Riemstraat 29, 2000 ANTWERPEN

Je volgt nauwkeurig de aanvragen voor wandelingen en activiteiten op via een speciaal ontworpen formulier waar aanvraag, contract en factuur in 1 handeling worden opgemaakt. Je houdt een lijst bij van alle aanvragen en zorgt voor de coĂśrdinatie. Concreet zoek je een gids(/gidsen) of begeleider voor de gevraagde activiteit en maak je de nodige afspraken voor de verdere afhandeling van het contract.

Onderhoud website

2000 ANTWERPEN

Het nieuw ontwikkelen van de website is reeds gebeurd. Het is de bedoeling om de website verder in te vullen en hem ook up to date te houden. Dit hoef je niet alleen te doen maar samen met andere vrijwilligers. Het is noodzakelijk om zich in te werken in de ganse organisatiestructuur.

Natuurpunt Antwerpen Stad beslaat het gebied District Antwerpen Centrum binnen de Singel en het District Berchem, binnen en buiten de Singel. Onze missie is het “Antwerpen structureel groener maken, waarbij de natuurwaarde van het groen voorop staat" Volgende pijlers zijn van belang om onze missie te realiseren: •Vrijwilligerswerking met respect voor natuur en elkaar •Kennis en expertise opbouwen en delen •Samenwerking met andere verenigingen en de stad •Sensibilisering voor het thema ‘natuur in de stad’ •Beïnvloeden van het beleid ten voordele van de stedelijke natuur •Promoten van de aanplant van inheems groen •Voeren van campagnes •Educatieve initiatieven zoals cursussen en natuurwandelingen •In ecologisch beheer nemen van terreinen (via huur of aankoop) •Ledenwerving

Thema's

  • Administratie Administratie
  • Denken Denken
  • Communicatie Communicatie
  • Organiseren Organiseren
  • Educatie Educatie
  • Natuur Natuur
  • Jongeren Jongeren
  • Kinderen Kinderen

Mijn vestiging

Natuurpunt Antwerpen Stad

p/a Boomgaardstraat 79, 2018 Antwerpen

Medewerkers

Rit Van Damme

Voorzitter Natuurpunt Antwerpen Stad

Klik om te tonen 0474 886 486

Johan Wyckmans

Verantwoordelijke Bewegingsactiviteiten

Klik om te tonen 0486 69 20 40

Johan Wyckmans

Verantwoordelijke Bewegingsactiviteiten

Klik om te tonen 0486 69 20 40

Johan Wyckmans

Verantwoordelijke Bewegingsactiviteiten

Klik om te tonen 0486 69 20 40

Johan Wyckmans

Verantwoordelijke Bewegingsactiviteiten

Klik om te tonen 0486 69 20 40

Johan Wyckmans

Verantwoordelijke Beweging

Klik om te tonen 0486 69 20 40