Logo Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

  • Hasselt

Alle vacatures

Concierge Huis van het Kind

Maastrichterstraat 96c, 3500 HASSELT

Voor het Huis van het Kind Hasselt zijn we op zoek naar iemand die de rol van huisvader/-moeder op zich wil nemen tijdens activiteiten. Je helpt bij de voorbereiding van diverse activiteiten: je zet tafels en stoelen klaar, zorgt dat er voldoende frisdrank en koffie aanwezig is, .... Na afloop van de activiteit help je alle gebruikte spullen terug op hun plaats zetten.

Bijles jongeren Secundair

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Het gaat om de taalvakken (Frans, Engels), maar zeker ook over wiskundige en wetenschappelijke vakken (chemie, fysica,...) waar jongeren mee worstelen. Jongeren in BSO, TSO, ASO. De vrijwilliger analyseert wat de precieze vraag/probleem op dat moment is en probeert hier, op maat en in een 1op1 relatie, te begeleiden. (eventueel in een klein groepje)Communicatie met de school wordt nagestreefd.

Zomerbabbel

Groenplein 1, 3500 Hasselt

De 'Zomerbabbel' is er voor kinderen met een anderstalige thuistaal. Om deze kinderen opnieuw een 'taalbad' te geven na de vakantieweken, organiseren we deze werking, als voorbereiding op het nieuwe schooljaar. In de zomervakantie (3 weken, maand augustus), tussen 10u en 14u. Leeftijdsgroep zijn kinderen die naar de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar zullen gaan. Methodiek: Speel-leeractiviteiten.

Huiswerk - Thuiswerk

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Huiswerk/Thuiswerk begeleid gezinnen aan huis rond dit thema. De methodiek bestaat erin de ouders te ondersteunen in het huiswerkproces. Hoe kan de ouder dit het best aanpakken? Wat is de precieze ouderrol? Hoe toont de ouder betrokkenheid? Wat te doen wanneer het kind het huiswerk niet kan, opdracht niet begrijpt,.. Het kind staat uiteraard centraal, afstemming met de school zeer belangrijk.

Huiswerkbegeleiding

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens huiswerk maken. De kinderen zitten in het Basisonderwijs.De begeleiding is na schooltijd, aansluitend op de schooluren. Huiswerkbegeleiding betekent niet bijles geven of helpen, het gaat over de procesbegeleiding. Hierin is het streefdoel het zelfstandig leren, de kinderen stimuleren en positief bevestigen. Kinderen in groepje van 4 a 5

Studiebegeleider

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Studiebegeleider voor jongeren in het Secundair Onderwijs. De jongeren wonen in een sociale woonwijk, de begeleiding gaat door in het buurthuis van de wijk. Het buurthuis wordt opengesteld op dinsdagen en woensdagen tussen 17u en 19u. De bedoeling is een rustige ruimte aan te bieden. De begeleidersrol bestaat dan ook voornamenlijk uit het organiseren en garanderen hiervan.

De Babbeldoos

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Begeleiding van kinderen tijdens de werking 'De Babbeldoos' De BBD is een (groeps-)werking voor kleuters met een andere thuistaal dan het Nederlands. Via leuke, kindvriendelijke activiteiten (leerrijke spelletjes, crea,liedjes,...)trachten we de Nederlandse woordenschat uit te breiden, spreekdurf te verhogen, zinsbouw te verbeteren, ... De activiteiten zijn een middel, de taalactivering het doel

Leesondersteuning

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Je besteedt je vrije tijd nuttig en bouwt een fijne band op met kinderen.

Woordenschat

3500 Hasselt

Je besteedt je vrije tijd nuttig en bouwt een fijne band op met kinderen.

Stad Hasselt Dienst Onderwijs

Thema's

Begeleiding

Begeleiding

Kinderen

Kinderen

Multicultureel

Multicultureel

Mijn vestiging

Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Medewerkers

Benedikte Vandormael

Medewerker

Klik om te tonen 011 23 94 07

Kim Ooms

Medewerker

Klik om te tonen 011/239406

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Veerle Janssens

Cöordinator Huis van het Kind

Klik om te tonen 011239474