Logo Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

  • Hasselt

Alle activiteiten

Huiswerk - Thuiswerk

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Huiswerk/Thuiswerk begeleid gezinnen aan huis rond dit thema. De methodiek bestaat erin de ouders te ondersteunen in het huiswerkproces. Hoe kan de ouder dit het best aanpakken? Wat is de precieze ouderrol? Hoe toont de ouder betrokkenheid? Wat te doen wanneer het kind het huiswerk niet kan, opdracht niet begrijpt,.. Het kind staat uiteraard centraal, afstemming met de school zeer belangrijk.

Huiswerkbegeleiding

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens huiswerk maken. De kinderen zitten in het Basisonderwijs.De begeleiding is na schooltijd, aansluitend op de schooluren. Huiswerkbegeleiding betekent niet bijles geven of helpen, het gaat over de procesbegeleiding. Hierin is het streefdoel het zelfstandig leren, de kinderen stimuleren en positief bevestigen. Kinderen in groepje van 4 a 5

Studiebegeleider

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Studiebegeleider voor jongeren in het Secundair Onderwijs. De jongeren wonen in een sociale woonwijk, de begeleiding gaat door in het buurthuis van de wijk. Het buurthuis wordt opengesteld op dinsdagen en woensdagen tussen 17u en 19u. De bedoeling is een rustige ruimte aan te bieden. De begeleidersrol bestaat dan ook voornamenlijk uit het organiseren en garanderen hiervan.

De Babbeldoos

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Begeleiding van kinderen tijdens de werking 'De Babbeldoos' De BBD is een (groeps-)werking voor kleuters met een andere thuistaal dan het Nederlands. Via leuke, kindvriendelijke activiteiten (leerrijke spelletjes, crea,liedjes,...)trachten we de Nederlandse woordenschat uit te breiden, spreekdurf te verhogen, zinsbouw te verbeteren, ... De activiteiten zijn een middel, de taalactivering het doel

Leesondersteuning

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Je besteedt je vrije tijd nuttig en bouwt een fijne band op met kinderen.

Woordenschat

3500 Hasselt

Je besteedt je vrije tijd nuttig en bouwt een fijne band op met kinderen.

Stad Hasselt Dienst Onderwijs

Thema's

Begeleiding

Begeleiding

Kinderen

Kinderen

Multicultureel

Multicultureel

Mijn vestiging

Stad Hasselt - Dienst Onderwijs

Groenplein 1, 3500 Hasselt

Medewerkers

Benedikte Vandormael

Medewerker

Klik om te tonen 011 23 94 07

Kim Ooms

Medewerker

Klik om te tonen 011/239406

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404

Inge Vandebeek

Medewerker

Klik om te tonen 011/239404