Logo Wereld-Delen

Wereld-Delen

 • Broechem

Alle vacatures

Vrijwilligerscoach

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Vrijwilligers hebben ook nood aan ondersteuning en begeleiding. Zelf ben je ook vrijwilliger maar tracht je samen met collega's wegen te vinden om andere vrijwilligers te helpen met hun taken al naargelang hun werkopdracht. Zo kan te taalwerkers ondersteunen, of zoek je mee om de materiële hulp uit te bouwen, of ben je een aanspreekpersoon in een ontmoetingswerking.

Medewerker IT en sociale media

Kapelstraat 19, 2520 Broechem

Je zorgt er niet alleen voor om in onze organisatie de pc's goed te laten draaien, je hebt een boon voor promo online en het verzorgen van onze website. Je helpt ons om een samenwerkend systeem van pc's op te bouwen. Je neemt daartoe de tijd om onze werking te leren kennen en je kan mits een wekelijkse overleg aan de slag, eventueel deels van thuis uit.

Onthaalmedewerker

Gummarusstraat 25, 2500 Lier

We zoeken iemand die vooral tijd wil besteden om kansarmen de kans te geven elkaar te ontmoeten. Je tracht voor hen een gastheer/gastvrouw te zijn en kunt luisteren naar hun noden en wensen. Je staat open voor mensen van diverse culturen.

Dynamische vrijwilligersorganisatie die kansarmoede bestrijdt via materiële hulp, taalwerking, begeleidingswerk, onthaal en ontmoeting en internationale samenwerking. Vrijwilligers ontwikkelden op deze domeinen zeer verschillende projecten en bouwen deze nog steeds verder uit. De hoofdzetel ligt in Ranst maar we zijn, naargelang de deelwerkingen, actief lokaal of in en verder dan de provincie Antwerpen. We werken dan ook samen met diverse diensten, overheden, scholen, organisaties. We werken aanvullend en trachten vernieuwend te zijn. Bijna 200 vrijwilligers vinden hun gading via vast vrijwilligers werk of een occasionele hulp. Men zet zijn capaciteiten naar best vermogen in...

Thema's

 • Administratie Administratie
 • Handig Handig
 • Begeleiding Begeleiding
 • Communicatie Communicatie
 • Organiseren Organiseren
 • Armoede Armoede
 • Educatie Educatie
 • Internationaal Internationaal
 • Mensenrechten Mensenrechten
 • Kinderen Kinderen
 • Multicultureel Multicultureel
 • Vluchtelingen Vluchtelingen

Mijn vestiging

Wereld-Delen

Nierlenderstraat 16, 2520 Broechem

Medewerkers

Nollet Chris

Algemeen coördinator

Klik om te tonen 0498757504

Johan Segers

Coördinator taalwerking

Klik om te tonen 0475384876