Logo Stad Peer

Stad Peer

  • Grote-Brogel

Alle vacatures

Opstap biedt huiswerkbegeleiding voor kansarme leerlingen in het secundair onderwijs, wonende in Peer. Een team van vrijwilligers begeleidt, ondersteunt, versterkt en motiveert jongeren met als doel de schoolloopbaan en integratie te versterken. De doelgroep ‘kansarme jongeren’ wordt breed opgevat. Dit zijn jongeren met een moeilijke thuissituatie of jongeren waarvan de ouders tijdelijk niet in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden. Er zijn echter ook specifieke kindkenmerken die we als kansarm opvatten. Zo zijn er bijvoorbeeld jongeren met een psychiatrische problematiek: ADHD, ASS of leerproblemen: dyslexie, dyscalculie. Er zijn ook jongeren die een moeilijk schooltraject kennen: schoolmoeheid, gepest worden of gedragsproblemen tonen.

Thema's

  • Begeleiding Begeleiding
  • Armoede Armoede
  • Educatie Educatie
  • Jongeren Jongeren
  • Multicultureel Multicultureel

Mijn vestiging

Stad Peer

, 3990 Grote-Brogel

Medewerkers

Nele Hendrix

Coördinator

Klik om te tonen 011610730

Hanne Hertogs

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Klik om te tonen 011 610 730

Nele Hendrix

Coördinator

Klik om te tonen 011610730