Logo Het Roer

Het Roer

  • HASSELT

Alle vacatures

Dienstencentrum Ter Engelen heeft een breed aanbod in de opvang en begeleiding van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zijn initiatieven op het vlak van wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding en vrijetijdsinitiatieven. Het zorgaanbod is kleinschalig en wordt lokaal aangestuurd. Er zijn 4 units met een eigen locatie en identiteit. Waaronder Het Roer te Hasselt. Het Roer ging van start in 1985 door het pionierswerk van een gedreven groepje vrijwilligers. Later zocht en vond Het Roer toenadering bij Dienstencentrum Ter Engelen. Momenteel omvat Het Roer een dagcentrum, 4 tehuizen en een dienst individuele ondersteuning voor personen met een beperking. Er is tevens een naschoolse opvang, Ons Kind, voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs.

Thema's

  • Begeleiding Begeleiding
  • Hulpverlening Hulpverlening
  • Handicap Handicap

Mijn vestiging

Het Roer

KRAMERSLAAN 3, 3500 HASSELT

Medewerkers

Anja Liebens

teamcoördintor - verantwoordelijke vrijwilligerswerking

Klik om te tonen 011260930