Logo De Kerstgezellen vzw

De Kerstgezellen vzw

  • SCHOTEN

Alle vacatures

de kerstgezellen vzw

Borgeindstraat 17/1, 2900 Schoten

Organiseren van een kersthappening & kerstmarkt ( De Schotense kerstmarkt) 15 december 2018 Organiseren van een tentoonstelling (kerststallen tentoonstelling) van 1 tot 27 december 2018 Kerstherberg ( maaltijden - optredens)

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van enig financieel winstoogmerk: “Activiteiten te organiseren” waarvan de opbrengst, als financiële ondersteuning gaat naar een door de Algemene Vergadering goedgekeurde organisatie, gemeenschap of vereniging. Deze organisaties, gemeenschappen of verenigingen zijn bij voorkeur sociaal jongeren projecten in de gemeente Schoten. Hiervoor organiseren wij in Schoten jaarlijks een kerstmarkt. De kerstmarkt wordt tevens opgeluisterd door een aantal koren die komen optreden als ook de bewoners van de 4 Notelaars een opvang tehuis voor volwassen gehandicapten. De kerstmarkt is tevens een gelegenheid om de lokale verenigen een gelegenheid te geven deel te nemen en langs die weg hun kas te spijzen.

Thema's

  • Administratie Administratie
  • Handig Handig
  • Communicatie Communicatie
  • Muziek Muziek

Mijn vestiging

De Kerstgezellen vzw

Borgeindstraat 17/1, 2900 SCHOTEN

Medewerkers

Hugo Sannen

Voorzitter

Klik om te tonen 0032 3 290 71 89