Logo Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg

  • HASSELT

Alle vacatures

Het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, opgericht in 2003 en erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geeft financiële steun aan projecten die de maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg extra kansen geven. Het gaat hierbij om kinderen met een fysieke of mentale beperking of kinderen die omwille van welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij mislopen. Eind 2018 zal het Streekfonds op die manier meer dan 500 projecten gefinancierd hebben en dit voor meer dan 3 miljoen euro. Een Hart voor Limburg dankt zijn werking aan structurele partners, acties georganiseerd door derden, giften en legaten en eigen fondsenwervende acties.

Thema's

  • Administratie Administratie
  • Organiseren Organiseren
  • Armoede Armoede
  • Handicap Handicap
  • Jongeren Jongeren
  • Kinderen Kinderen
  • Multicultureel Multicultureel
  • Vluchtelingen Vluchtelingen

Mijn vestiging

Een Hart voor Limburg

Herkenrodesingel 10, 3500 HASSELT

Medewerkers

Hanne Geusens

Medewerker

Klik om te tonen 011878719

Anne-Marie Peumans

Medewerker

Klik om te tonen 011878312

Kristie Deckers

Coördinator

Klik om te tonen 011878599