Logo Limburgnet

Limburgnet

  • Hasselt

Alle vacatures

Zwerfvuil opruimer

Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Met de claimkaart kan je jouw gebied claimen. Het kan gaan om een parkje, een straat, een wijk…. Op regelmatige basis ruim je dan al het zwerfvuil in jouw gebied. Meer info op http://www.limburg.net/nieuws/claim-uw-zwerfvuil

Compostmeester/kringloopkracht

Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Compostmeesters zijn vrijwilligers die de gemeente bijstaan bij de promotie van het thuiscomposteren en het afvalarm tuinieren. Het zijn mensen die hiervoor de nodige cursussen gevolgd hebben en al uw vragen over composteren of afvalarm tuinieren graag beantwoorden. Heel wat van deze vrijwilligers zetten zich regelmatig in voor het verspreiden van de compostboodschap.

Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest. We staan in voor de afvalpreventie en inzameling van de 44 gemeenten in de provincie Limburg en de stad Diest.

Thema's

Mijn vestiging

Limburgnet

Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Medewerkers

Annick De Paepe

Verantwoordelijke vrijwilligerswerking

Klik om te tonen 080090720