Logo Heemkundige Kring Borgerhout

Heemkundige Kring Borgerhout

  • Borgerhout

Alle vacatures

De Heemkundige Kring Borgerhout, Gitschotelbuurschap vzw, wil de plaatselijke heemkunde en de volksopleiding in het algemeen bevorderen. De doelstelling wordt als volgt verwoord in de statuten: De vereniging heeft tot doel het bestuderen, bekendmaken, doen waarderen en bewaren van materieel en niet-materieel erfgoed en dit in de breedste zin van het begrip. De omschrijving behelst onder meer heemkunde,geschiedenis, volkskunde, genealogie, heraldiek. Sinds onze verhuis naar onze nieuwe lokalen hebben we handen tekort voor ons archief terug optimaal te krijgen.

Thema's

Administratie

Administratie

Handig

Handig

Educatie

Educatie

Jongeren

Jongeren

LGBT

LGBT

Multicultureel

Multicultureel

Senioren

Senioren

Mijn vestiging

Heemkundige Kring Borgerhout

Vrijgeweide 42, 2140 Borgerhout

Medewerkers

Geert Janssens

voorzitter

Klik om te tonen 0032495572707