Logo Sprankel West Vlaanderen

Sprankel West Vlaanderen

  • Assebroek

Alle vacatures

Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen - een zelfhulpgroep te zijn voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen - informatie te verstrekken over leerproblemen aan wie erom vraagt - de buitenwereld te sensibiliseren aangaande de problematiek van leerproblemen en, meer specifiek, leerstoornissen - een drukkingsgroep te zijn naar het beleid en de onderwijsinstanties, Wij richten ons tot ouders met kinderen en jongeren uit alle onderwijsnetten en op alle onderwijsniveaus.

Thema's

Denken

Denken

Communicatie

Communicatie

Organiseren

Organiseren

Educatie

Educatie

Handicap

Handicap

Jongeren

Jongeren

Kinderen

Kinderen

Mijn vestiging

Sprankel West Vlaanderen

Vestingstraat 28, 8310 Assebroek

Medewerkers

Hilde Dumelie

voorzitter

Klik om te tonen 050 36 36 81