Logo Sprankel West Vlaanderen

Sprankel West Vlaanderen

  • Assebroek

Alle vacatures

Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen - een zelfhulpgroep te zijn voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen - informatie te verstrekken over leerproblemen aan wie erom vraagt - de buitenwereld te sensibiliseren aangaande de problematiek van leerproblemen en, meer specifiek, leerstoornissen - een drukkingsgroep te zijn naar het beleid en de onderwijsinstanties, Wij richten ons tot ouders met kinderen en jongeren uit alle onderwijsnetten en op alle onderwijsniveaus.

Thema's

  • Denken Denken
  • Communicatie Communicatie
  • Organiseren Organiseren
  • Educatie Educatie
  • Handicap Handicap
  • Jongeren Jongeren
  • Kinderen Kinderen

Mijn vestiging

Sprankel West Vlaanderen

Vestingstraat 28, 8310 Assebroek

Medewerkers

Hilde Dumelie

voorzitter

Klik om te tonen 050 36 36 81