Logo cpz

cpz

  • Brussel

Alle vacatures

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werk aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod. Concreet willen we: - Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg - Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren - Expertise verzamelen en delen met de samenleving In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van de werking.

Thema's

Gezondheid

Gezondheid

Hulpverlening

Hulpverlening

Jongeren

Jongeren

Senioren

Senioren

Mijn vestiging

cpz

Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel

Medewerkers

Yunsy Krols

Stafmedewerker communicatie

Klik om te tonen 026496205

Heleen Eeman

Administratief medewerker

Klik om te tonen 026496205