Logo Natuurpunt Brugs Ommeland

Natuurpunt Brugs Ommeland

  • Brugge

Alle vacatures

Natuurpunt Brugs Ommeland is een regionale koepelvereniging onder Natuurpunt, die afdelingen en werkgroepen in het Brugse Ommeland verenigt. Onze missie en visie volgt die van Natuurpunt, wij komen op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. We ijveren voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. We zetten ons in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is. Natuurpunt verenigt burgers die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van elke politieke of andere overtuiging. We zijn een actieve vrijwilligersvereniging. We motiveren en ondersteunen onze leden om zich actief in te zetten.

Thema's

  • Natuur Natuur

Mijn vestiging

Natuurpunt Brugs Ommeland

Beenhouwersstraat 7, 8000 Brugge

Medewerkers

Ans Dewolf

coördinator

Klik om te tonen 0492/723040