Logo OCMW Zele

OCMW Zele

  • Zele

Alle vacatures

Integratiecoaches gezocht

Padweg 4a, 9240 ZELE

Dit project heeft als doel het integreren van vreemdelingen zoals asielzoekers, erkende vluchtelingen, EU-burgers, ... Het is de bedoeling deze groep, die vaak moeilijkheden ondervindt in het dagelijks leven, extra kansen aan te reiken om zich te integreren in de maatschappij. Verschillende taken: 1. Je bent een eerste aanspreekpunt: de cliënt kan bij jou terecht met verschillende vragen rond i

Vrijwilligers voor seniorenrestaurant en lounge-ba

Koevliet 3, 9240 ZELE

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen instaan voor de bediening aan ouderen in het seniorenrestaurant en/of de lounge-bar: bar/ kassa/ kleine afwas, aanspreekpunt zijn voor bezoekers (sociale contacten), registreren aantal bezoekers,... .

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Thema's

  • Armoede Armoede
  • Gezondheid Gezondheid
  • Handicap Handicap
  • Multicultureel Multicultureel
  • Senioren Senioren

Mijn vestiging

OCMW Zele

Padweg 4a, 9240 Zele

Medewerkers

Florence Bekaert

Deskundige P&O

Klik om te tonen 052 45 67 33