Logo Natuurpunt Antwerpen Noord

Natuurpunt Antwerpen Noord

  • Ekeren

Alle vacatures

Werkdag Groene Tornados

Lindenlei, 2180 Ekeren

Iedere donderdag zijn de Groene Tornado's present in een van onze natuurgebieden. We doen iets terug voor de natuur door beheerwerken uit te voeren. We helpen onder andere bij het wilgen knotten, rietherstel, maaien van wandelpaden en zoveel meer. Iedereen werkt op zijn of haar eigen tempo en alle hulp wordt zeer gewaardeerd! We vertrekken om 9u aan de ecoloods in Ekeren en zijn rond 15u terug.

Natuurpunt Antwerpen Noord vzw is een regionale vereniging van Natuurpunt vzw met als doel de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het behoud van in het wild voorkomende fauna en flora te garanderen door het organiseren van natuurbeheer, natuurbeleving, natuurstudie, beleidsbeïnvloeding, vorming en educatie rond natuur en ruimtelijke ordening. Dit alles in de regio Antwerpen Noord.

Thema's

Handig

Handig

Begeleiding

Begeleiding

Educatie

Educatie

Natuur

Natuur

Jongeren

Jongeren

Senioren

Senioren

Mijn vestiging

Natuurpunt Antwerpen Noord

Steenstraat 25, 2180 Ekeren

Medewerkers

Mathias Michielsen

Consulent Verenigingswerking

Klik om te tonen +3235415825