Logo ldc De Regenboog

ldc De Regenboog

  • Gent

Alle vacatures

Vervoervrijwilliger

Lucas de Heerestraat 83, 9000 GENT

Jij bent stipt en leeft afspraken correct na/discreet & betrouwbaar/sociaal vlot op en bakent je grenzen af/in goede conditie verkeren voor het besturen van een wagen en je kan mensen helpen met in en uitstappen/voor dat laatste en ook voor andere zaken kan je handige tips krijgen van het personeel van De Regenboog/je rapporteert aan de maatschappelijk werker als de mensen iets belangrijks melden.

Muzikanten

Lucas de Heerestraat 83, 9000 Gent

Een instrument bespelen als muzikale begeleiding van een zanggroep.

Dirigent

Lucas de Heerestraat 83, 9000 Gent

Samen zingen en plezier beleven is de essentie. De exact juiste toonhoogte komt op de 2e plaats.

Spelvrijwilliger

Lucas de Heerestraat 83, 9000 Gent

Speciaal voor wie minder mobiel is of wie momenteel om verschillende redenen niet kan aansluiten bij de gewone activiteiten, organiseren we 1 keer per week aangepaste activiteiten. (o.a. stoelturnen, gezelschapsspelen, quiz, bingo, een uitstap,…) Hebt u interesse als vrijwilliger om deze activiteiten mee te organiseren of te begeleiden, kom dan vandaag zeker langs om kennis te maken!

Welkom nieuwe vrijwilliger

Lucas de Heerestraat 83, 9000 Gent

Ben je de sociale media een beetje beu en ga je graag voor persoonlijk contact, dan zien we jou graag komen. We zoeken mensen met een luisterend oor om huisbezoeken af te leggen, die graag bewegen, anderen ontmoeten, samen op stap gaan, activiteiten organiseren en met de auto rijden. Spreekt één of meerdere van deze dingen je aan, neem dan contact op met het Lokaal Dienstencentrum De Regenboog.

De Regenboog wil de levenskwaliteit van de buurtbewoners op alle levensdomeinen behouden en/of verbeteren, dit zowel door vragen op te lossen als door ze te voorkomen. EN de meest gunstige leefomgeving en kansen creëren om “zelfstandig thuis wonen en leven volgens eigen wensen en behoeften” mogelijk te maken. De ldc-werking wordt samen met buurtpartners vormgegeven, zet in op de noden van de buurt en is er een weerspiegeling van. biedt ondersteuning, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren, en heeft respect voor levensvisies en beslissingsrecht, en biedt kans tot ontplooiing en inspraak. creëert ontmoetingskansen en biedt een eigentijds en een evenwichtig aanbod aan dienstverlening en activiteiten. werkt graag met vrijwilligers en zet in op een grotere zelfstandigheid erv

Thema's

Administratie

Administratie

Handig

Handig

Begeleiding

Begeleiding

Denken

Denken

Communicatie

Communicatie

Financieel

Financieel

Organiseren

Organiseren

Armoede

Armoede

Cultuur

Cultuur

Educatie

Educatie

Gezondheid

Gezondheid

Horeca

Horeca

Hulpverlening

Hulpverlening

Muziek

Muziek

Mensenrechten

Mensenrechten

Natuur

Natuur

Sport en Spel

Sport en Spel

Technologie

Technologie

Handicap

Handicap

Kinderen

Kinderen

Multicultureel

Multicultureel

Senioren

Senioren

Mijn vestiging

ldc De Regenboog

Lucas De herestraat 83, 9000 Gent

Medewerkers

ldc De Regenboog

Centrumleider

Klik om te tonen 09 266 34 34

Bart Beeckmans

Centrumleider

Klik om te tonen 092663433

Beeckmans Bart

Centrumleider

Klik om te tonen 09/2663434