Logo Sonja Erteejee

Sonja Erteejee

  • Molenbeek

Alle vacatures

Sonja Erteejee cherche des benevoles

Boulevard Léopold II 184 D, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Tu souhaite travailler en collaboration avec des familles à Bruxelles-Capitale et tu as une attitude ouverte à la diversité. Tu sais te retrouver dans notre mission et traite respecteusement la vie privée des familles. Tes tâches depends des besoins et demandes des familles. P.e.: aide administrative, garde d’enfants, oreille attentive,… Pour ça tu vas travailler avec un coach familial.

Sonja Erteejee zoekt enthousiaste vrijwilligers

Leopold II-laan 184D, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Je wil samenwerken met kwetsbare Brusselse gezinnen en staat open voor diversiteit. Je kan je vinden in de visie van zorg op maat en hebt respect voor de privacy van gezinnen. De taken zijn afhankelijk van de vragen en noden die leven in het gezin. Bv; hulp bij administratie, opvang voor kinderen, huiswerkbegeleiding, een luisterend oor, ... Hiervoor zal je nauw samenwerken met een gezinscoach.

Onze organisatie is actief bij gezinnen (met kinderen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via zorg op maat (1 Gezin 1 Plan) willen wij onze gezinnen in kwetsbare situaties maximaal ondersteunen en hiervoor is jouw hulp meer dan welkom! Je gaat samen met een gezinscoach aan de slag om het verschil te kunnen maken bij gezinnen. Wij vinden al jouw talenten en kwaliteiten zinvol en belangrijk, deze trachten wij op een optimale manier in te schakelen bij een gezin.

Thema's

  • Jongeren Jongeren
  • Kinderen Kinderen

Mijn vestiging

Sonja Erteejee

Leopold II-laan 184 D, 1080 Molenbeek

Medewerkers

Grygowski Jessy

Ondersteuner Vrijwilligers

Klik om te tonen 024866800