Gebruiksvoorwaarden

1. WAT DOEN WE?

“Giveaday.be” is een online platform waar organisatie en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.

“Give a Day” bouwt zijn platform samen met de gebruikers. Je mening wordt erg geapprecieerd. Alle ideeën zijn welkom om het platform verder te verbeteren. Je kan je suggesties steeds doorsturen naar info@giveaday.be.

Door gebruik te maken van de diensten op de website van “Give a Day” gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

“Give a Day” behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via info@giveaday.be.

Onze gegevens:
“Give a Day” CVBA-VSO
Muggenberglei 38 bus 3
2100 Deurne
https://www.giveaday.be
e‐mail algemeen: info@giveaday.be
e‐mail data protection officer: dennis@giveaday.be
BTW‐BE: 0659.887.535

2. WIE KAN ZICH REGISTREREN OP HET ONLINE PLATFORM?

Iedereen die zijn steentje wenst bij te dragen, en aan de hiernavolgende gegevens voldoet, kan zich registreren.

2.1 DE VRIJWILLIGER

Giveaday is een online platform, als je een vrijwilligersactiviteit wil ondersteunen moet je een account aanmaken.

Iedere vrijwilliger is een natuurlijke persoon, met een minimale leeftijd van 16 jaar. Minderjarigen onder de 16 jaar kunnen volgens de wet niet aan vrijwilligerswerk deelnemen.

De gebruiker kan zich registreren via het e-mailadres door een account aan te maken op de website.

2.2 DE VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Organisaties, NGO's, instellingen van openbaar nut, verenigingen, feitelijke verenigingen,... die volgens de vrijwilligerswet van het land van de locatie van de vacature mogen werken met vrijwilligers.

Deze gebruiker kan zich registreren via het e-mailadres door een account aan te maken op de website.

2.3 DE GEMEENTE

Gemeentes kunnen partner worden van Give a Day en kunnen Give a Day bijstaan bij het beheren van de vacatures en profielen op het grondgebied van de gemeentes via het lokale vrijwilligerspunt en gemeentelijke matchingswebsite van Give a Day.

Deze gebruiker kan zich registreren door een account aan te vragen via bart@giveaday.be.

3. AANMAKEN VRIJWILLIGERSVACATURE

Iedere organisatie die een vrijwilligersvacature wil plaatsen op het platform dient een account aan te maken. Dit kan zowel een natuurlijke persoon zijn van minimaal 18 jaar (feitelijke vereniging), of een rechtspersoon (vereniging zonder winstoogmerk, instelling van openbaar nut, scholen en/of lokale besturen).

4. GRENZEN AAN GEBRUIK VAN PLATFORM

“Give a Day” probeert haar platform zo goed mogelijk te doen werken, en om de Community veilig te houden. Gelieve problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van het beleid aan ons te melden via info@giveaday.be.

Een account aanmaken door een gebruiker bezorgt deze gebruiker geen eigendomsrecht op dit account. “Give a Day” behoudt zich het recht voor accounts of vrijwilligersvacatures te weigeren, aan te passen, schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het vrijwilligerswerk een inbreuk uitmaakt op geldende wetten, beledigend is of als spam kan gekwalificeerd worden. Deze opsomming is niet limitatief. Al de rechten over aangemaakte accounts blijven “Give a Day” toebehoren.

“Give a Day” kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor inhoud van de vrijwilligersvacatures die aangeboden worden door de organisaties op het platform. Zowel de inhoud en promotie van het vrijwilligerswerk op het platform, als de vrijwilligersvacatures zelf zijn de verantwoordelijkheid van de organisaties die de projecten aanbieden en worden zonder tussenkomst van “Give a Day” georganiseerd.

Noch kan “Give a Day” aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid van de gegevens van de vrijwilligers, hun eventuele uitvoering of stiptheid, of welke schade dan ook opgelopen door een organisatie die de oorzaak is van een vrijwilliger. Op het platform kan een organisatie vrijwilligerswerk aanbieden via een vrijwilligersvacature. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke uitvoering tussen de organisatie en de vrijwilligers. Wij hebben geen controle over en stellen ons niet garant voor de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden projecten. Ook kunnen wij niet garanderen dat een vrijwilliger het vrijwilligerswerk daadwerkelijk zal voltooien.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

“Give a Day” respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat de gebruikers van dit platform eveneens deze rechten respecteren. “Give a Day” behoudt zich het recht voor om inhoud die een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten te verwijderen. Herhaaldelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook door een gebruiker zullen aanleiding kunnen geven tot het schorsen of het verwijderen van de account door “Give a Day”.

Inbreuken tegen het intellectueel eigendomsrecht kunnen gemeld worden via volgend e-mailadres: info@giveaday.be.

6. EIGENDOMSRECHTEN PLATFORM “GIVE A DAY”

Het platform van “Give a Day” is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die onder andere betrekking hebben op inhoud, broncode, database,… Het gebruik van dit platform betekent geenszins een overdracht van deze intellectuele rechten naar de gebruikers van het platform. Iedere gebruiker moet bewust zijn van deze rechten en dient ook in die zin te handelen.

Het is aldus verboden om het platform en haar inhoud te reproduceren, verspreiden, wijzigen of door te geven zonder toestemming. Deze toestemming kan op elk moment herroepen worden door “Give a Day” en is retroactief van toepassing op alle verkregen data.

7. VRIJWARING

Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaart u ons (en onze managers, directeurs, tussenpersonen, verbonden en geassocieerde ondernemingen, partners en werknemers) hiervan en vergoedt u ons voor elke gekende en ongekende vorm en soort van claims, aanspraken en schade die voortvloeit uit dergelijke geschillen of er op welke manier dan ook verband mee houdt.

8. SCHADELOOSSTELLING

U verbindt zich ertoe ons en in voorkomend geval de verbonden en geassocieerde vennootschappen, managers, directeuren, tussenpersonen en werknemers schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op welke wet dan ook of op de rechten van een derde.

Cookie Beleid

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op allaboutcookies.

2. “GIVE A DAY” MAAKT GEBRUIK VAN VOLGENDE COOKIES:

2.1 Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op het platform van “Give a Day” zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

2.2 Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

2.3 Third party cookies

In bepaalde gevallen gebruiken we cookies van betrouwbare derde partijen. Deze website gebruikt Google Analytics, wat een van de meest gebruikte en betrouwbare analytics software is op het internet en die ons helpt om de voorkeuren van de gebruikers te analyseren, zodat we de ervaring van de gebruikers op onze website kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie, zie privacy.google.com

Tevens kan u een ‘like’-button van Facebook vinden op onze website. Hierbij plaatst Facebook eveneens een cookie bij de gebruikers van de website.

3. BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: allaboutcookies

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0:

 1. In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 2. Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 3. Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox:

 1. Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 2. Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 3. Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome:

 1. Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 2. Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 3. Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari:

 1. Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 2. Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
 3. Klik ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@giveaday.be

Privacy Beleid

"Give a Day" is de verantwoordelijke voor het verwerken, opslaan en beheren van de persoonsgegevens.

1. VOORAFGAANDELIJKE BEPALINGEN

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de bepalingen die opgenomen zijn in de gebruiksvoorwaarden en door de bepalingen omtrent privacybeleid die hieronder zijn opgenomen. Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doorlezen vooraleer u de website bezoekt. Registratie op de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van “Give a Day”, dan is het praktisch niet mogelijk de website in al zijn functionaliteiten te gebruiken als geregistreerde gebruiker.

“Give a Day” behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar door de oude versie op te vragen via info@giveaday.be.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Uw Privacy is belangrijk voor ons! Wij hebben nooit uw persoonlijke data verkocht en zullen dat ook nooit doen. Je hebt ten alle tijden het recht om je data in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer u onze website bezoekt en/of u registreert op ons platform, verzamelen we mogelijks volgende gegevens: e-mailadres, de voornaam, naam, bedrijfsnaam, gebruikersnaam, website, adres, telefoonnummer, hyperlink naar social medium platform (facebook, enz.), afbeeldingen, berichten, in om het even welke vorm ook, die de bezoeker/gebruiker heeft geplaatst of uitgewisseld op of via www.giveaday.be (zoals maar niet beperkt tot bv. Beschrijving van jezelf, info over beroep of opleidingen, informatie die de gebruiker zelf ingeeft nodig bij het opstellen van een vrijwilligerscontract, ...). Voor meer informatie kan u steeds het dataregister opvragen via onze Data Protection Officer: dennis@giveaday.be.

3. WAAROM VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

“Give a Day” zal de verzamelde persoonsgegevens als volgt gebruiken:

1. het aanbieden van basisinformatie over het aanbod aan vrijwilligersvrijwilligerswerk maandelijks per mail en via de website;
2. de bezoeker/gebruiker te kunnen identificeren, via Give a Day, te laten communiceren met andere bezoekers/gebruikers daarvan en kortom om Give a Day in al zijn functionaliteiten te kunnen gebruiken;
3. de behoeften van de bezoeker/gebruiker te begrijpen en op basis daarvan Give a Day en het aanbod daarop te verbeteren en hen vragen te stellen over Give a Day of vrijwilligertopics;
4. de bezoeker/gebruiker eventueel vragen te stellen en te beantwoorden over diensten en activiteiten;
5. zoekopdrachten te kunnen uitvoeren;
6. om de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.

Voor nieuwsbrieven, updates, marketingmateriaal en andere nuttige informatie kan de gebruiker zich inschrijven op de nieuwsbrief. Dit gebeurt via opt-in via volgende linkjes:
Nieuwsbrief voor vrijwilligers
Nieuwsbrief voor gemeentes
Nieuwsbrief voor organisaties
Nieuwsbrief voor scholen
Nieuwsbrief voor bedrijven

Give a Day kan informatie verzamelen in logfiles. Deze informatie zal enkel worden gebruikt voor interne doeleinden om het dienstenaanbod van de databank van Give a Day verder op punt te stellen. Give a Day maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van Give a Day te vergemakkelijken (zie cookie-policy hierboven).

Voor het overige zullen we uw gegevens uitsluitend gebruiken mits uw toestemming. We geven deze gegevens niet door aan derden. In het kader van partnerschappen met gemeentelijke vrijwilligerspunten, kunnen deze partners wel een beheerrol hebben op de website teneinde de kwaliteit te bewaken of bij assistentie en op vraag van gebruikers. Deze lokale beheerders hebben toegang tot de ingevoerde gegevens van vacatures en profielen.

De gegevens zullen verder niet langer bewaard worden dan noodzakelijk en maximaal vijf jaar na zijn/haar laatste activiteit met Give a Day via de website of mail.

4. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Conform de Europese GDPR privacy richtlijn heeft u inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door “Give a Day” worden verwerkt. Binnen de 30 dagen krijgt u de bevraagde gegevens aangeleverd. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten aanpassen. Je kunt je gegevens laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van deze gegevens. Voor inzage in gegevens, aanpassen of verwijderen van uw data, neemt u contact op met onze Data Protection Officer: dennis@giveaday.be.

Gepubliceerd op 24/05/2018.