Give a Day leden

Give a Day vzw is een vereniging met sociaal oogmerk, en we rekenen op de steun van de leden om vrijwilligers en organisaties te kunnen versterken met de uitbouw van een goede kwaliteitsvolle matchingsplatform en vrijwilligersbeheersysteem. Deze leden steunen ons. Word lid hier.