Samen gaan wandelen in Nijlen ref 454298

Publié: 27 June 2019

Aide à la personne

Aide à la personne

Nature

Nature

Seniors

Seniors

Pendant Corona

Pendant Corona

Faire du volontariat?

Contenu de l’annonce de volontariat

Mevrouw is 83 jaar en is op zoek naar een vrijwilliger die op zondagen met haar kan gaan wandelen.

Votre expérience de volontariat

In ruil voor je engagement biedt i-mens: - een onkostenvergoeding - een verzekering - vorming en begeleiding van een coördinator - appreciatie en dankbaarheid. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent. Ook draag je erbij toe dat de familie en mantelzorger worden ontlast en zorg je er mee voor dat mensen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen

Adresse

2560 Nijlen

Employé

Lotte Similon
Cliquez pour afficher
Envoyer un mail

Les compétences

  • Prend des initiatives
  • Social
  • Responsable

Fréquence

  • Sans préference
L’annonce de volontariat est accessible à ces groupes cibles
Individu

Individuel

Logo de l'organisation

i-mens regio Antwerpen

Berchem ~ Membre depuis September 2016

Enregistrer

Cookies

Ce site utilise des cookies qui stockent vos préférences afin de faciliter la navigation. En savoir plus politique des cookies .