Gezocht nachtoppasser in Berlaar

Publié: 25 February 2019

Aide à la personne

Aide à la personne

Seniors

Seniors

Pendant Corona

Pendant Corona

Faire du volontariat?

Contenu de l’annonce de volontariat

We zijn op zoek naar een nachtoppasser in Berlaar. Meneer heeft 's nachts hulp nodig met hem enkele keren om te draaien en hem eventueel te verschonen.

Votre expérience de volontariat

In ruil voor je engagement biedt i-mens: - een onkostenvergoeding - een verzekering - vorming en begeleiding van een coördinator - appreciatie en dankbaarheid. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent. Ook draag je erbij toe dat de familie en mantelzorger worden ontlast en zorg je er mee voor dat mensen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen

Adresse

/ /
2590 BERLAAR

Personne de contact

Lotte Similon
Coördinator vrijwilligerswerk
Cliquez pour afficher (+03) 3208613
Envoyer un mail

Les compétences

  • Prend des initiatives
  • Social
  • Responsable

Fréquence

  • Sans préference
L’annonce de volontariat est accessible à ces groupes cibles
Individu

Individuel

Logo de l'organisation

i-mens regio Antwerpen

Berchem ~ Membre depuis September 2016

Enregistrer

Cookies

Ce site utilise des cookies qui stockent vos préférences afin de faciliter la navigation. En savoir plus politique des cookies .