Gezelschap in Geel

Publié: 26 July 2019

Aide à la personne

Aide à la personne

Faire du volontariat?

Cette annonce de volontariat est en cours

De
Jusque

Contenu de l’annonce de volontariat

Mevrouw heeft MS en een vermoeden van ADHD en bipolaire stoornis. Ze zoeken dan ook een vrijwilliger die, als hij met de late shift staat, 2u kan inspringen om haar wat gezelschap te houden, samen te wandelen, een kop koffie te drinken. Graag willen ze om de zoveel tijd een halve dag een vrijwilliger inschakelen om ergens heen te rijden om een activiteit te doen.

Votre expérience de volontariat

In ruil voor je engagement biedt Solidariteit voor het Gezin: - een onkostenvergoeding - een verzekering - vorming en begeleiding van een coördinator - appreciatie en dankbaarheid. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent. Ook draag je erbij toe dat de familie en mantelzorger worden ontlast en zorg je er mee voor dat mensen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen.

Adresse

2440 Geel

Personne de contact

Lotte Similon
Coördinator vrijwilligerswerk
Cliquez pour afficher 03/320 86 13
Envoyer un mail

Les compétences

  • Prend des initiatives
  • Empathique
  • Social

Fréquence

  • Sans préference
L’annonce de volontariat est accessible à ces groupes cibles
Individu

Individuel

Logo de l'organisation

Solidariteit voor het gezin - regio Antwerpen

Berchem ~ Membre depuis September 2016

Enregistrer

Cookies

Ce site utilise des cookies qui stockent vos préférences afin de faciliter la navigation. En savoir plus politique des cookies .