cpz avatar

cpz

Brussel

A propos

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werk aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod. Concreet willen we: - Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg - Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren - Expertise verzamelen en delen met de samenleving In de combinatie van deze elementen ligt de sterkte van de werking.

Des thèmes

  • Gezondheid Santé
  • Hulpverlening Assistance médicale
  • Jongeren Jeunesse
  • Senioren Seniors

Mon établissement

Paviljoenstraat 3 - Brussel 1030

Collaborateurs

Yunsy Krols
Stafmedewerker communicatie

Cliquez pour afficher

Heleen Eeman
Administratief medewerker

Cliquez pour afficher

Carla Vandenbroeck
Onthaal en Administratie

Cliquez pour afficher

Dernières annonces publiées

Cookies

Ce site utilise des cookies qui stockent vos préférences afin de faciliter la navigation. En savoir plus politique des cookies .