Een Hart voor Limburg avatar

Een Hart voor Limburg

HASSELT

About us

Het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, opgericht in 2003 en erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, geeft financiële steun aan projecten die de maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg extra kansen geven. Het gaat hierbij om kinderen met een fysieke of mentale beperking of kinderen die omwille van welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij mislopen. Eind 2018 zal het Streekfonds op die manier meer dan 500 projecten gefinancierd hebben en dit voor meer dan 3 miljoen euro. Een Hart voor Limburg dankt zijn werking aan structurele partners, acties georganiseerd door derden, giften en legaten en eigen fondsenwervende acties.

Themes

  • Administratie Administration
  • Organiseren To organize
  • Armoede Poverty
  • Handicap Physical disability
  • Jongeren Young people
  • Kinderen Children
  • Multicultureel Multicultural
  • Vluchtelingen Refugees

My location

Herkenrodesingel 16 - HASSELT 3500

Co-workers

Hanne Geusens

Click to show

Anne-Marie Peumans

Click to show

Kristie Deckers

Click to show

Last added vacancies

Cookies

This site uses cookies that store your preferences in order to facilitate surfing. Read more about us cookiebeleid.