Logo Solidariteit voor het gezin

Solidariteit voor het gezin

  • Gent

All vacancies

Solidariteit voor het Gezin is een thuiszorgbedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de zorgsector. Naast onze professionele dienstverlening, hebben wij ook een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking, waarbij vrijwilligers instaan voor oppas bij en vervoer van zorgbehoevenden. Het hoofddoel van ons vrijwilligerswerk is daarbij om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Een vrijwilliger kan voor zorgbehoevende personen immers het verschil betekenen tussen thuisblijven of een opname in het ziekenhuis, instelling of woonzorgcentrum. Door een goede samenwerking met andere diensten in de thuiszorg willen we meewerken aan de realisatie van zorg op maat, voor elke cliënt, met respect voor zijn eigen waardigheid en keuzevrijheid.

Themes

  • Begeleiding Accompaniment
  • Hulpverlening Assistance
  • Handicap Physical disability
  • Jongeren Young people
  • Kinderen Children
  • Senioren Seniors

My location

Solidariteit voor het gezin

Tramstraat 61, 9052 Gent

Staff members

Thomas Lippens

vrijwilligersverantwoordelijke

Click to show 09 264 00 04

Anne-Sophie Scholts

Communicatieverantwoordelijke

Click to show 09 264 00 48