Volg het recenste nieuws in Merelbeke

Merelbeke was de sociaalste vrijwilligersgemeente van Vlaanderen in 2017

02-01-2018

4 op 5 Vlamingen wil het doen, maar slechts 1 op 8 doet vrijwilligerswerk. 9 jonge vrijwilligers lanceerde daarom vorig jaar de matchingswebsite www.giveaday.be om meer mensen te helpen bij het vinden van hun ideale vrijwilligerswerk. Give a Day lanceert nu de vrijwilligersindex voor de verkiezing van de meest sociale gemeente. De vrijwilligersindex is een index van het aantal matches tussen vrijwilligers en organisaties of goede doelen, gecorrigeerd voor het aantal inwoners. De gemeente Merelbeke komt uit de cijfers als winnaar naar boven, met Neerpelt op een eervolle tweede plaats. “Niet toevallig staan zij op het podium. Beide gemeentes zetten erg hard in op participatie via buurtprojecten, een digitaal en lokaal vrijwilligersloket en heeft een sociaal bestuur,” zegt Bart van Give a Day, “Ook leuk dat deze twee gemeentes van in het begin met ons samenwerkten. Dit is teken dat de samenwerking loont”. “We kenden afgelopen jaar een spectaculaire groei met ons Belgische matchingsplatform,” zegt Bart Wolput. “Zo stegen we van 5000 jaarlijkse bezoekers in het begin van het jaar naar meer dan 60000 jaarlijkse bezoekers nu. Het stimuleren van vrijwilligerswerk is duidelijk een belangrijke rol voor de gemeentes met een grote impact. Om de sociaalste gemeentes in de bloemetjes te zetten, voeren we nu de vrijwilligersindex in.”. Proficiat Merelbeke!

15 mandatarissen geven het goede voorbeeld

02-03-2017

Tijdens de Week van de Vrijwilliger, die loopt van 4 tot 12 maart, lanceren het Sociaal Huis, de Merelbeekse vrijwilligersorganisaties en de vzw Give a day de campagne “Merelbeke vrijwilligt, ik vrijwillig, jij ook?”. Daarmee willen we zoveel mogelijk mensen overtuigen om ook eens als vrijwilliger aan de slag te gaan. Dat kan zelfs voor één dag. Wie geeft alvast het goede voorbeeld? Burgemeester Filip Thienpont, schepenen Egbert Lachaert, Tim De Keukelaere, Dirk Poriau, Luc Eeckhout en Isabelle Van De Steene en heel wat andere gemeente- en OCMW-raadsleden. Ze gaan onder meer aan de slag in het Lokaal Dienstencentrum, het seniorencentrum het Lindeken, de Sociale Kruidenier, het zorgcentrum Lemberge, de Heide, Christoforus, Oxfam centrum en het jeugdcentrum Merelbeke. Wens je hun ervaringen te delen ga gerust even langs op bovenvermelde locaties. Wellicht zullen ze je inspireren! De eerste mandataris gaat op vrijdagnamiddag 3 maart aan de slag in het jeugdcentrum. Aan allen een leuke ervaring toegewenst!

Goesting in vrijwilligerswerk? Welkom op ons vrijwilligersplatform in Merelbeke

26-02-2017

Hoera! We zijn met volle goesting vertrokken in Merelbeke met onze ontmoetingswebsite waar inwoners, goede doelen en verenigingen elkaar beter kunnen vinden. Op deze lokale website vind je alles terug over het vrijwilligerswerk in onze gemeente. Je kan zoeken doorheen vrijwilligersactiviteiten op basis van je wensen, wanneer, waar, met wie je wil vrijwilligen of op basis van je interesses en vaardigheden. Je kunt je ook inschrijven als open vrijwilliger zodat de lokale organisaties jou terug kunnen vinden voor een helpende hand wanneer nodig.

Algemene informatie

Merelbeke is rijk aan organisaties die werken met vrijwilligers. Het vrijwilligersinfopunt in het Sociaal Huis verzamelde daarom het aanbod aan vrijwilligerswerk van alle Merelbeekse organisaties. Zo kan iedere burger er terecht voor concrete informatie en helpen we de kandidaat-vrijwilliger om de stap te zetten naar georganiseerd vrijwilligerswerk binnen zijn gemeente.

Het vrijwilligersloket

28-02-2017

Je kan ons vrijwilligerloket bezoeken via: Sociaal Huis Merelbeke Hundelgemsesteenweg 357 9820 Merelbeke Of maak een afspraak via: 09 210 33 50 info@sociaalhuismerelbeke.be www.sociaalhuismerelbeke.be/vrijwilligersloket

Merelbeke geeft tips en advies voor vrijwilligers

Je staat in leiding in de jeugdbeweging. Je bent militant in een milieuorganisatie. Je gaat tweemaal per maand op bezoek in een bejaardentehuis. Dat doe je met veel plezier. Maar het brengt wel kosten mee (vervoer, telefoon, ...). Mag de organisatie je daarvoor een vergoeding geven? En wat als je een ongeluk hebt? Zal de organisatie bijdragen in de kosten? En heb je recht op vorming en inspraak? Het zou geen drempel mogen zijn voor je enthousiasme, maar vooraf enkele afspraken maken, is toch wel nuttig. Vanaf augustus 2006 regelt de wet op het vrijwilligerswerk één en ander...

Afspraken

28-02-2017

Alhoewel de inzet volledig op vrijwillige basis gebeurt, moet de organisatie op je kunnen rekenen. Ook de organisatie neemt verplichtingen op zich. Soms krijg je van de organisatie ook nog een vrijwilligerscontract of afsprakennota. Lees in dat geval alles goed na voor je ondertekent en vraag uitleg waar nodig. Als je als vrijwilliger start, moet de organisatie je deze dingen vertellen: Het doel van de organisatie : waar is ze mee bezig? Het soort organisatie: vzw, feitelijke vereniging, gemeentebestuur... De verzekeringen die er voor je zijn afgesloten De kosten die je eventueel terugbetaald krijgt, hoe en wanneer je deze krijgt Dat jij je als vrijwilliger moet houden aan de geheimhoudingsplicht Je organisatie mag zelf kiezen op welke manier ze je deze informatie geeft. Naast de wet is er ook een Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Als je in een organisatie vrijwilligt, die aan het Decreet gebonden is, moet je met nog wat extra zaken rekening houden. Je organisatie zal je hiervoor informeren. We stippen hier de belangrijkste punten aan. Zo ligt er meer nadruk op de afsprakennota en verzekeringen :

De afsprakennota

28-02-2017

Voor de vrijwilliger het vrijwilligerswerk start, ondertekent hij samen met de organisaties een afsprakennota. Daar staat minstens in wat de wet voorziet, maar ook: de aard, de duur en de frequentie van het vrijwilligerswerk de werking van de organisatie de plaats van de vrijwilliger en van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie de contactpersoon voor de vrijwilliger binnen de organisatie de door de vrijwilliger te volgen vormingsactiviteiten Je krijgt als vrijwilliger een exemplaar van deze afsprakennota. Dat kan op papier of digitaal zijn.

Verzekeringen

28-02-2017

Als je organisatie onder dit Decreet valt, moet ze zich verplicht verzekeren voor: • de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie • de burgerlijke aansprakelijkheid van elke vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van het vrijwilligerswerk • de lichamelijke en materiële schade, geleden door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk Dit is dus meer dan de vrijwilligerswet voorziet.

Vergoedingen

28-02-2017

Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms een vergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze onkosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. Deze kosten zijn in principe belastingsvrij als je de regels hieronder volgt. Je kan op twee manieren vergoeding krijgen : • Je ontvangt een vast bedrag zonder bewijsstukken. De kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk in 2016, bedragen maximum 32,71 euro per dag met een maximum van 1308,38 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar. • Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,.. Let op! Je mag deze twee manieren niet door elkaar gebruiken : ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet jij je nog houden aan de maximum bedragen. Je kan dus niet verschillende keren via de kassa passeren! Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je een vast bedrag krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Vrijwilligersvergoedingen en uitkeringen

28-02-2017

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Zorg wel dat je in orde bent met de regels : • je hebt toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding • je krijgt niet voor meer dan 2000 km vervoerskosten terug als je een vaste vergoeding krijgt • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Openingsuren

Dag Uur
Maandag 09:00 tot 12:00
Dinsdag 09:00 tot 12:00
Woensdag 09:00 tot 12:00 en 14:00 tot 17:00
Donderdag 09:00 tot 12:00
Vrijdag gesloten
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten