Logo Wijkgezondheidscentrum T Spoor

Wijkgezondheidscentrum T Spoor

  • Borgerhout

Alle vacatures

Het wijkgezondheidscentrum 't Spoor is een multidisciplinaire groepspraktijk waar iedereen van Oud-Borgerhout terecht kan voor problemen met zijn of haar gezondheid. Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen werken we met het systeem van de forfaitaire betaling. Dat betekent dat de patiënt niet moet betalen, noch voor de inschrijving in het centrum noch voor de consultaties. Per ingeschreven patiënt ontvangt het centrum van zijn of haar ziekenfonds een vast bedrag per maand. Wij bieden medische en verpleegkundige zorgen, sociale begeleiding en psychologische opvang. Daarnaast werken we aan preventie. Wij willen onze patiënten en de inwoners van Oud-Borgerhout gezond maken en houden.

Thema's

  • Handig Handig
  • Communicatie Communicatie
  • Gezondheid Gezondheid
  • Hulpverlening Hulpverlening
  • Sport en Spel Sport en Spel
  • Multicultureel Multicultureel

Mijn vestiging

Wijkgezondheidscentrum T Spoor

Kwekerijstraat 75, 2140 Borgerhout

Medewerkers

Liesbet Giebens

preventie en onthaalmedewerker

Klik om te tonen 03 217 21 10